Krafttrædelsesdato: 12. september, 2016

Denne fortrolighedspolitik forklarer, hvordan SurveyMonkey håndterer dine personlige oplysninger og data. Vi sætter pris på, at du stoler på os, så vi har bestræbt os på at introducere denne politik på et tydeligt, almindeligt sprog i stedet for et juridisk sprog. Politikken er opbygget således, at du hurtigt kan finde svar på spørgsmål, som interesserer dig.

Denne fortrolighedspolitik er gældende for alle produkter, serviceydelser og webydelser, som tilbydes af SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. og deres datterselskaber, medmindre andet er bemærket. Vi henviser samlet til disse produkter, tjenester og websites som “tjenester” i denne politik. Nogle tjenester har supplerende oplysninger om fortrolighed, som forklarer mere detaljeret om vores specifikke fortrolighedspraksis i forhold til dem. Medmindre andet er nævnt, leveres vores ydelser af SurveyMonkey Inc. i USA, af SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. i Brasilien, og af SurveyMonkey Europa UC alle andre steder.

TRUSTe
TRUSTe europæisk certificeringsordning for Safe Harbor

EU – U.S. Privacy Shield. SurveyMonkey Inc. (og dets datterselskab, Infinity Box Inc.) deltager i og er certificeret i overensstemmelse med EU’s og USA’s Privacy Shield Framework. SurveyMonkey er forpligtet til at underkaste alle personoplysninger modtaget fra EU’s medlemslande, i tillid til Privacy Shield Framework, til rammeaftalens gældende principper. Hvis du vil vide mere om Privacy Shield Framework, skal du gå til U.S. Department of Commerce’s Privacy Shield List. https://www.privacyshield.gov/list

Når SurveyMonkey modtager personlig information under Privacy Shield, og derefter overfører dem til en tredjepartsudbyder, som fungerer som mellemmand på vegne af SurveyMonkey, har SurveyMonkey visse ansvar under Privacy Shield, hvis både (i) agenten behandler oplysningerne i strid med Privacy Shield, og (ii) SurveyMonkey er ansvarlig for den begivenhed, der gav anledning til skaden. Med hensyn til personoplysninger modtaget eller overført i henhold til Privacy Shield, er SurveyMonkey underlagt USA Federal Trade Commissions undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser. I visse situationer kan SurveyMonkey blive pålagt at videregive personoplysninger i henhold til lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerheds- eller retshåndhævende krav.

Kontakt SurveyMonkey som beskrevet i afsnittet “Spørgsmål?” nedenfor, hvis du har nogen bekymringer eller klager af nogen slags. Hvis du har et uafklaret fortroligheds- eller databrugsproblem, som vi ikke har omtalt tilfredsstillende, kan du kontakte vores amerikanske tredjepart konfliktløsningsudbyder (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Under visse betingelser, som er nærmere beskrevet på Privacy Shield-websiten https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kan du påberåbe dig bindende voldgift, når andre procedurer til bilæggelse af tvister er opbrugt.

USA – schweizisk Safe Harbor SurveyMonkey Inc. (og dets datterselskab, Infinity, Inc.) opfylder USA – schweizisk Safe Harbor Framework, som er udviklet af US Department of Commerce vedrørende indsamling, brug og opbevaring af personlige oplysninger i USA, fra Schweiz. SurveyMonkey Inc. har bekræftet, at organisationen overholder USA – schweizisk Safe Harbor-principperne til beskyttelse af privatlivets fred med hensyn til sådanne oplysninger. SurveyMonkey kan behandle nogle data fra enkeltpersoner eller virksomheder i Schweiz via andre overholdelsesmekanismer, herunder databehandlingsaftaler baseret på EU standardkontraktbestemmelser. Du kan lære mere om Safe Harbor-programmet og se vores certificering på https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål om vores fortrolighedspolitik og praksis, kan du kontakte SurveyMonkey med posten på SurveyMonkey Inc., 3050 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, USA eller elektronisk via denne formular.

Punkter om privathed: De ting, der virkelig betyder noget for dig

HVIS DU OPRETTER SPØRGEUNDERSØGELSER:
 • Dine spørgeundersøgelsesdata ejes af dig. Ikke kun det, men SurveyMonkey behandler dine spørgeundersøgelser, som om de var private (undtagen hvis du har foretaget undersøgelser, der er tilgængelige via et offentligt link). Vi vil ikke sælge dem til nogen, og vi bruger ikke de svar fra spørgeundersøgelsen, som du indsamler, til formål, der ikke har relation til dig eller vores tjenester, undtagen i et begrænset antal tilfælde (f.eks. hvis vi bliver tvunget af en stævning, eller hvis du har givet os tilladelse hertil).
 • Vi beskytter respondenters e-mailadresser. For at gøre det nemmere for dig at invitere folk til at tage dine spørgeundersøgelser via e-mail, kan du uploade lister med e-mailadresser, i hvilket tilfælde SurveyMonkey fungerer som en simpel vogter over disse data.. Vi vil ikke sælge disse e-mailadresser, og vi anvender dem kun som anvist af dig og i overensstemmelse med denne politik. Det samme gælder for alle e-mailadresser indsamlet af dine spørgeundersøgelser.
 • Vi passer godt på dine data. Læs vores sikkerhedserklæring for at få flere oplysninger.
 • Alle data lagres på servere, der befinder sig i USA. Mere information herom er tilgængeligt, hvis du befinder dig i Canada eller Europa. SurveyMonkey behandler dine data på dine vegne og under din vejledning (herunder dem, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik).
HVIS DU BESVARER SPØRGEUNDERSØGELSER:
 • Spørgeundersøgelser administreres af ophavsmænd til spørgeundersøgelsen. Ophavsmænd til spørgeundersøgelser foretager tusindvis af spørgeundersøgelser hver dag ved hjælp af vores tjenester. Vi er vært for spørgeundersøgelserne på vores websites og indsamler de besvarelser, som du sender til spørgeundersøgelsens ophavsmand. Hvis du har spørgsmål om en spørgeundersøgelse, som du deltager i, skal du kontakte ophavsmanden til spørgeundersøgelsen direkte, da SurveyMonkey er ikke ansvarlig for indholdet af den pågældende spørgeundersøgelse eller dine besvarelser. Ophavsmanden til spørgeundersøgelsen er for det meste den samme person, som inviterede dig til at deltage i spørgeundersøgelsen, og de har til tider deres egen fortrolighedspolitik.
 • Er dine besvarelser anonyme? Det afhænger af hvordan ophavsmanden til spørgeundersøgelsen har konfigureret spørgeundersøgelsen. Kontakt dem for at finde ud af det, eller klik her for at læse mere om respondentens anonymitet.
 • Vi sælger ikke dine besvarelser til tredjeparter. SurveyMonkey sælger eller videregiver ikke dine besvarelser på spørgeundersøgelser til tredjeparter eller marketingfolk (selvom ophavsmændene til spørgeundersøgelsen måske gør, så rådfør dig med dem). SurveyMonkey fungerer blot som forvalter på vegne af ophavsmændene til spørgeundersøgelsen, som styrer dine data, undtagen som nærmere beskrevet i denne fortrolighedspolitik med hensyn til offentlige spørgeundersøgelser
 • Hvis du mener, at en spørgeundersøgelse overtræder vores brugsbetingelser eller kan være involveret i ulovlige aktiviteter, kan du klikke her for at rapportere det.

Ophavsmænd til spørgeundersøgelser og spørgeundersøgelsens respondenter

SurveyMonkey bruges af ophavsmænd til spørgeundersøgelser (personer, der udvikler og foretager spørgeundersøgelser online) og spørgeundersøgelsens respondenter (personer, som deltager i disse undersøgelser). De oplysninger, vi modtager fra ophavsmænd til spørgeundersøgelser og spørgeundersøgelsens respondenter, og hvordan vi håndterer det, er forskelligt fra hinanden, så vi har delt denne fortrolighedspolitik i to dele. Klik på den, som er relevant for dig:

Fortrolighedspolitik for ophavsmænd til spørgeundersøgelser
Fortrolighedspolitik for spørgeundersøgelsens respondenter

FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR OPHAVSMÆND TIL SPØRGEUNDERSØGELSER
 1. Hvilke oplysninger indsamler SurveyMonkey?

  Når du bruger SurveyMonkey, indsamler vi information med relation til dig og dit brug af vores tjenester fra forskellige kilder. Disse er anført nedenfor. Afsnittene herefter beskriver, hvad vi gør med denne information.

  Information, som vi indsamler direkte fra dig

  • Registreringsinformation Du skal have en SurveyMonkey-konto, før du kan oprette spørgeundersøgelser på SurveyMonkey. Når du registrerer dig til en konto, indsamler vi dit brugernavn, din adgangskode og din e-mailadresse. Se “Oplysninger fra tredjeparter” nedenfor, hvis du vælger at registrere dig med en tredjepartskonto (f.eks. din Google- eller Facebook-konto).
  • Faktureringsoplysninger. Hvis du laver en betaling til SurveyMonkey, kræver vi, at du oplyser dine faktureringsdetaljer, såsom navn, adresse, e-mailadresse og finansielle oplysninger svarende til din valgte betalingsmetode (f.eks. et kreditkortnummer og udløbsdato eller et bankkontonummer). Hvis du oplyser en faktureringsadresse, betragter vi det som kontoindehaverens lokalitet.
  • Kontoindstillinger. Du kan indstille forskellige præferencer og personlige oplysninger på sider som din kontoindstillingsside. For eksempel dine præferencer for standardsprog, tidszone og kommunikation (f.eks. til- eller framelding til modtagelse af marketingsmails fra SurveyMonkey).
  • Adressebogsoplysninger. Vi giver dig mulighed for at importere e-mailadresser til en adressebog og tilknytte e-mailadresser med indsamlinger via e-mailinvitation, så du nemt kan invitere folk til at deltage i dine spørgeundersøgelser via e-mail. Vi bruger ikke disse e-mailadresser til vores egne formål eller e-mailer dem, medmindre du anmoder derom.
  • Spørgeundersøgelsesdata. Vi gemmer dine spørgeundersøgelsesdata (spørgsmål og besvarelser) for dig.
  • Andre data du forsætligt deler. Vi indsamler måske dine personlige oplysninger eller data, hvis du sender dem til os i andre sammenhænge. Hvis du f.eks. giver os et vidnesbyrd, eller deltager i en SurveyMonkey-konkurrence.
  Vi deler ikke og misbruger ikke dine respondenters e-mailadresser. Du kan være sikker på, at SurveyMonkey ikke e-mailer spørgeundersøgelsens respondenter eller personer i din adressebog, medmindre du anmoder derom. Vi sælger absolut ikke disse e-mailadresser til nogen tredjeparter.

  Information om dig, som vi indsamler indirekte eller passivt, når du har udvekslinger med os

  • Brugsdata. Vi indsamler brugsdata om dig, når du har udvekslinger med vores tjenester. Dette kan omfatte hvilke websider du besøger, hvad du klikker på, hvornår du udførte disse handlinger, osv. Desuden, som de fleste websites i dag, gemmer vores webservere logfiler, der registrerer data hver gang en enhed tager adgang til de pågældende servere. Logfilerne indeholder data om arten af hver adgang, herunder oprindelige IP-adresser, internetudbydere, hvilke filer blev vist på vores site (f.eks. HTML-sider, grafik osv.), operativsystemversioner og tidsstempler.
  • Enhedsdata. Vi indsamler data fra enheden og det program, du bruger til at få adgang til vores tjenester, såsom IP-adresse, operativsystemversion, enhedstype, system og ydeevne, samt browsertype. Vi kan også udlede den geografiske placering ud fra din IP-adresse.
  • Henvisningsdata. Hvis du kommer til en SurveyMonkey-website fra en ekstern kilde (f.eks. et link på en anden website eller i en e-mail), registrerer vi oplysninger om kilden, der henviste dig til os.
  • Oplysninger fra tredjeparter. Vi indsamler måske dine personlige oplysninger eller data fra tredjeparter, hvis du giver tilladelse til, at disse tredjeparter deler dine oplysninger med os. Du har f.eks. mulighed for at registrere og logge ind på SurveyMonkey med dine Facebook-kontooplysninger. Hvis du gør dette, administreres godkendelse af dine login-oplysninger af Facebook, og vi indsamler kun oplysninger om din Facebook-konto, som du udtrykkeligt accepterer at dele med os på det tidspunkt, hvor du giver tilladelse til, at din SurveyMonkey-konto bliver tilknyttet din Facebook-konto.
  • Oplysninger fra sidetags. Vi bruger tredjeparts trackingtjenester, som benytter cookies og sidetags (også kaldt web-beacons) til at indsamle aggregerede og anonymiserede data om besøgende på vores websites. Disse data omfatter brugs- og brugerstatistikker. E-mails fra SurveyMonkey eller af brugere gennem vores tjenester kan omfatte sidetags, der tillader afsenderen at indsamle oplysninger om, hvem der åbner de pågældende e-mails og klikkede på links i dem. Vi gør dette for at lade afsenderen af e-mailen registrere virkningsgraden af deres e-mailmeddelelse og for at lære, hvordan tallene for levering og åbning af e-mails kan forbedres.
 2. Hvordan bruger SurveyMonkey de oplysninger, der bliver indsamlet?
  Vi behandler dine spørgeundersøgelsesspørgsmål og besvarelser som fortrolig information for dig (medmindre du har gjort dine spørgeundersøgelsesspørgsmål og besvarelser tilgængelige via et offentligt link). Vi ved, at du i mange tilfælde foretrækker at holde dine spørgeundersøgelsesspørgsmål og besvarelser (som vi samlet kalder “spørgeundersøgelsesdata”) fortrolig. Medmindre du vælger at dele dine spørgeundersøgelses spørgsmål og/eller besvarelser med offentligheden (f.eks. ved at gøre spørgeundersøgelsens spørgsmål og besvarelser tilgængelige via et offentligt link), bruger vi ikke dine spørgeundersøgelsesdata, ud over som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, eller medmindre vi har din udtrykkelige tilladelse. Vi sælger ikke dine spørgeundersøgelsesdata til tredjeparter uden din tilladelse.

  Generelt bruger vi de oplysninger, vi indsamler fra dig i forbindelse med at tilbyde vores tjenester til dig og på dine vegne, til spørgeundersøgelsens respondenter. Bestemte måder, som vi f.eks. bruger disse oplysninger på, er angivet nedenfor. (Se næste afsnit af denne fortrolighedspolitik at se hvem vi deler dine oplysninger med). Denne fortrolighedspolitik er imidlertid ikke beregnet til at begrænse vores brug af spørgeundersøgelsens spørgsmål eller besvarelser, som du har valgt at gøre tilgængelige online via et offentligt link.

  • For at tilbyde dig vores tjenester.
   • Dette omfatter at tilbyde dig kundesupport, hvilket kræver, at vi kan få adgang til dine oplysninger for at hjælpe dig (såsom med design og oprettelse af spørgeundersøgelsen eller teknisk fejlfinding).
   • Visse funktioner af vores tjenester bruger indholdet af spørgeundersøgelsens spørgsmål og besvarelser og dine kontooplysninger på forskellige måder. Funktionsbeskrivelser vil tydeligt identificere, hvor dette er tilfældet. Du kan undgå brugen af dine spørgeundersøgelsesdata på denne måde ved ganske enkelt ikke at bruge sådanne funktioner. For eksempel ved at bruge vores spørgsmålssamlingsfunktion til at føje spørgsmål til dine spørgeundersøgelser, giver du os også tilladelse til at samle besvarelserne, som du får på de pågældende spørgsmål med besvarelser fra andre brugere af spørgsmålssamlingen, der har anvendt de samme spørgsmål. Vi rapporterer måske derefter statistiske oplysninger om de samlede (og identificerbare oplysninger fjernet) data sendt til dig og andre ophavsmænd til spørgeundersøgelser.
   • Hvis du vælger at tilknytte din SurveyMonkey-konto til en tredjeparts konto (f.eks. din Google- eller Facebook-konto), bruger vi måske de oplysninger, som du tillader, at vi indsamler fra disse tredjeparter for at tilbyde dig yderligere funktioner, tjenester og personaliseret indhold.
   • For at tilbyde dig nyttige muligheder til at bruge tjenesterne sammen med sociale medier og andre applikationer, giver vi dig måske mulighed for at eksportere oplysninger til, og indsamle information fra tredjeparts applikationer og websites, herunder platforme såsom Salesforce og Marketo og sociale netværkssider såsom Facebook. Ved eksport og indsamling af disse oplysninger, videregiver du måske dine oplysninger til de personer eller organisationer, der er ansvarlige for drift og vedligeholdelse af sådanne tredjeparts applikationer og websites, og dine oplysninger kan være tilgængelige for andre besøgende eller brugere af disse applikationer eller websites. Vi ejer eller driver ikke de applikationer eller websites, som du opretter forbindelse til, og du bør læse sådanne websites’ fortrolighedspolitik og erklæringer for at sikre, at du er tryg ved den måde, hvorpå de benytter de oplysninger, du deler med dem.
  • For at håndtere vores tjenester. Vi bruger dine oplysninger internt, herunder visse undersøgelsesdata til følgende begrænsede formål:
   • Til at overvåge, vedligeholde og forbedre vores tjenester og funktioner. Vi udfører internt statistiske og andre analyser af oplysninger, som vi indsamler (herunder data om brug, enhedsdata, henvisningsdata, spørgsmål- og besvarelsesdata og information fra sidetags) til at analysere og måle brugeradfærd og tendenser, for at forstå, hvordan folk bruger vores tjenester og for at overvåge, fejlfinde og forbedre vores tjenester, herunder for at hjælpe os med at vurdere eller udvikle nye funktioner. Vi bruger måske dine oplysninger til interne formål, som er designet til at holde vores tjenester sikre og operationel, såsom fejlfinding og afprøvning, og til serviceforbedring, marketing, forskning og udviklingsformål.
   • For at håndhæve vores brugsbetingelser.
   • For at forhindre eventuelle ulovlige aktiviteter.
   • For at screene for og forebygge uønsket eller upassende aktivitet. Vi har f.eks.automatiske systemer, som screener indhold for phishing-aktiviteter, spam og bedrageri.
  • For at oprette nye tjenester, funktioner eller indhold. Vi bruger måske dine spørgeundersøgelsesdata og metadata (dvs. data om en spørgeundersøgelses egenskaber) til vores interne formål at oprette og levere nye tjenester, funktioner eller indhold. I forhold til undersøgelsen af metadata ser vi måske på statistikker, såsom besvarelsesprocenter, ordantal i spørgsmål og besvarelser, og det gennemsnitlige antal spørgsmål i en spørgeundersøgelse og offentliggør interessante iagttagelser om dette til oplysnings- eller markedsføringsformål. Når vi gør dette, bliver hverken individuelle ophavsmænd til spørgeundersøgelser eller spørgeundersøgelsens respondenter identificeret eller identificerbare, medmindre vi har indhentet deres tilladelse.
  • For at gøre oprettelse af konto og login-proces nemmere. Hvis du vælger at tilknytte din SurveyMonkey-konto til en tredjepartskonto (f.eks. din Google- eller Facebook-konto), bruger vi de oplysninger, du har givet os tilladelse til at indsamle fra disse tredjeparter for at lette oprettelse af konto og login-processen. Klik her for at få yderligere oplysninger.
  • For at kontakte dig vedrørende din tjeneste eller konto. Vi sender dig lejlighedsvis forretningsrelateret kommunikation (f.eks. servicerelaterede meddelelser, fakturering, ændringer i vores tjenester eller politik, en velkomst-e-mail, når du registrerer dig). Du kan ikke fravælge at modtage disse meddelelser, da de er nødvendige for at tilbyde vores tjenester til dig.
  • For at kontakte dig med henblik på markedsføring. Vi vil kun gøre dette, hvis du har givet samtykke til, at vi kontakter dig med dette formål. F.eks. i forbindelse med kontoregistreringsprocessen vi vil bede om din tilladelse til at bruge dine oplysninger til at kontakte dig i forbindelse med salgsfremstød. Du kan til hver en tid fravælge at modtage disse meddelelser ved at klikke på linket “frameld” i dem, eller ved at ændre den relevante indstilling på siden Min konto.
  • For at reagere på juridiske anmodninger og forebygge skade. Hvis vi modtager en stævning eller andre juridiske krav, kan vi være nødt til at kontrollere de data, vi har for at fastslå, hvordan vi skal reagere.
 3. Med hvem deler eller videregiver vi dine oplysninger?
  Vi sælger ikke dine spørgeundersøgelsesdata, medmindre du udtrykkeligt giver os tilladelse!
  Hvornår kan vi videregive dine spørgeundersøgelsesdata til tredjepart? Kun ved et begrænset antal årsager. Vi deler dine oplysninger til vores tjenesteudbydere, der hjælper os med at levere vores tjenester til dig. Vi binder disse udbydere kontraktligt til at holde dine oplysninger fortrolige og kun anvende dem med det formål at tilbyde deres tjenester. Vi bruger f.eks. betalingsbehandlere, der hjælper os til at behandle kreditkorttransaktioner. Når du bruger vores tjenester, tillader du, at SurveyMonkey udliciterer på denne måde på dine vegne – i sjældne tilfælde deler vi oplysninger, hvis det kræves af lovgivning, eller i forbindelse med en firmaomstrukturering eller overtagelseskontekst (se nedenfor for at få nærmere oplysninger).
  Deling af dine spørgeundersøgelser med offentligheden. Du kan styre, hvem der kan deltage i din spørgeundersøgelse ved at ændre dine indsamlerindstillinger. Spørgeundersøgelser kan f.eks. gøres helt offentlige (og indekseres af søgemaskiner), adgangskodebeskyttet eller distribueres til en begrænset liste med personer. Du kan også vælge at dele dine spørgeundersøgelsesbesvarelser med det samme eller på et offentligt sted.

  Vi forstår, at du har betroet os at beskytte fortroligheden af dine oplysninger. Fordi tillid er meget vigtig for os, vil vi kun offentliggøre eller videregive dine personlige oplysninger eller spørgeundersøgelsesdata med en tredjepart, når vi har udført en af tre ting, i overensstemmelse med gældende lovgivning: A) givet dig meddelelse, f.eks. i denne fortrolighedspolitik; b) indhentet dit udtrykkelige samtykke, f.eks. gennem et “deltag” afkrydsningsfelt; eller (c) fjernet identificerbare eller aggregerede oplysninger, så enkeltpersoner eller andre entiteter ikke kan identificeres. Hvor dette er påkrævet ved lov, vil vi indhente dit udtrykkelige samtykke før offentliggørelse eller deling af personlige oplysninger.

  Vi kan videregive:

  • Dine oplysninger til vores tjenesteudbydere. Vi bruger serviceudbydere, der hjælper os med at forsyne dig med vores tjenester. Vi giver relevante personer, der arbejder med nogle af disse udbydere, adgang til dine oplysninger, men kun i det omfang, det er nødvendigt for dem at udføre deres tjenester for os. Vi gennemfører også rimelig aftaleretlig og teknisk beskyttelse for at sikre fortroligheden af dine personlige oplysninger og databevaring, anvendt kun til levering af deres tjenester til os, og håndteret i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Eksempler på udbydere omfatter betalingsfirmaer, websiteværter, e-mailserviceudbydere og analyseværktøjer til webtrafik.
  • Dine kontooplysninger til din faktureringskontaktperson. Hvis dine oplysninger (som kontohaver) er forskellig fra faktureringkontaktpersonen, som er anført til din konto, deler vi måske din identitet og kontooplysninger til faktureringskontaktpersonen efter anmodning (vi vil sædvanligvis også forsøge at underrette dig om sådanne anmodninger). Ved at bruge vores tjenester og acceptere denne fortrolighedspolitik, giver du dit samtykke til denne offentliggørelse.
  • Din e-mailadresse til din organisation. Hvis den e-mailadresse, som du har registreret din konto under, tilhører eller styres af en organisation, kan vi offentliggøre e-mailadressen til den pågældende organisation med henblik på at forstå, hvem der er tilknyttet den pågældende organisation, og som bruger SurveyMonkey, samt bistå organisationen med dens virksomhedskonti. (Brug ikke en arbejds-e-mailadresse til vores tjenester, medmindre du har tilladelse til at gøre dette, og derfor er tryg ved denne offentliggørelse).
  • Aggregerede oplysninger eller identificerbare oplysninger fjernet til tredjeparter for at forbedre eller fremme vores tjenester. Ingen enkeltpersoner kan identificeres eller tilknyttes nogen del af de oplysninger, vi videregiver til tredjeparter med henblik på at forbedre eller fremme vores tjenester.
  • Tilstedeværelsen af en cookie til at reklamere for vores tjenester. Vi beder måske reklamenetværker og omstillinger om at vise annoncer, der reklamerer for vores tjenester på andre websites. Vi beder dem måske om at levere disse annoncer baseret på tilstedeværelsen af en cookie, men deler ikke andre personlige oplysninger med annoncøren. Vores reklamepartnere kan anvende cookies og sidetags eller web-beacons til at indsamle visse ikke-personlige oplysninger om dine aktiviteter på dette og andre websites med det formål at give dig målrettede reklamer baseret på dine interesser. Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger anvendes til at give dig sådanne målrettede annoncer, kan du fravælge det på http://preferences-mgr.truste.com/ eller, hvis du er i den Europæiske Union, på http://www.youronlinechoices.eu. Du vil fortsat modtage generiske annoncer.
  • Dine oplysninger, hvis det kræves eller er tilladt ved lov. Vi kan videregive dine oplysninger som krævet eller tilladt af loven, eller når vi mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, og/eller for at overholde en retslig procedure, retskendelse, stævning eller anden retslige proces mod os.
  • Dine oplysninger, hvis der er en ændring i ejerskabet af virksomheden eller struktur. Hvis ejerskab af alle eller en væsentlig del af vores forretning ændres, eller hvis vi gennemgår en reorganisation (herunder en fusion eller sammenlægning) eller enhver anden handling eller overførsel mellem SurveyMonkey-entiteter, indvilliger du udtrykkeligt i SurveyMonkeys overførsel af dine oplysninger til den nye ejer eller efterfølger, så vi kan fortsætte med at levere vores tjenester. Om nødvendigt vil SurveyMonkey underrette det relevante databeskyttelsesagentur i hvert retsområde for en sådan overførsel i henhold til meddelelsesprocedurerne iflg. gældende databeskyttelseslove.
  • Oplysninger, som du udtrykkeligt har givet deres samtykke til at blive delt. Vi vil måske udtrykkeligt anmode om din tilladelse til at give dine kontaktoplysninger til tredjeparter til forskellige formål, herunder til at give tredjeparter tilladelse til at kontakte dig med henblik på markedsføring. (Du kan senere tilbagekalde din tilladelse, men hvis du ønsker at holde op med at modtage kommunikation fra en tredjepart, som vi gav dine oplysninger til med din tilladelse, skal du kontakte denne tredjepart direkte).
 4. Hvad er dine rettigheder til dine oplysninger?

  Du kan:

  • Opdatere dine kontooplysninger. Du kan opdatere din registrering og andre kontooplysninger på siden Min konto. Oplysningerne opdateres med det samme.
  • Få adgang til og rette dine personlige oplysninger. Som en kontoindehaver, du kan få adgang til og rette visse personlige oplysninger, som SurveyMonkey har om dig, ved at gå til siden Min konto. Nogle kontohavere og andre personer (herunder dem, hvis oplysninger vi modtager iflg. EUs og USAs Privacy Shield og USA – schweizisk Safe Harbor) har visse juridiske rettigheder til at indhente oplysninger om, hvorvidt vi har personlige oplysninger om dem, for at få adgang til de personlige oplysninger, vi har om dem, og at få rettelse, opdatering, ændring eller sletning af oplysningerne under passende omstændigheder. For visse informationer kan disse rettigheder udøves via siden Min konto, som nævnt ovenfor, og i alle tilfælde skal anmodninger om at udøve disse rettigheder rettes til vores kundesupport. Disse rettigheder er underlagt visse undtagelser, såsom hvor din adgang ville have en urimelig indflydelse på andre individers privatliv. Vi vil besvare din anmodning om at udøve disse rettigheder inden for en rimelig frist og, hvor dette er påkrævet ved lov, eller hvor vi finder det på anden måde er hensigtsmæssigt og praktisk muligt, vil vi opfylde din anmodning.
  • Download/backup af dine data. Alt efter hvilket abonnement du har, giver vi dig mulighed for at eksportere, dele og udgive dine spørgeundersøgelsesdata i forskellige formater. Dette giver dig mulighed for at oprette dine egne sikkerhedskopier eller foretage dataanalyser offline. Se her for downloadinstruktioner.
  • Slet dine spørgeundersøgelsesdata. Sletning af spørgeundersøgelsesdata på måder, der er beskrevet på denne side sletter ikke spørgeundersøgelsesdataene permanent med det samme. Så længe du opretholder en konto hos os, kan vi opbevare dine slettede data i en begrænset periode, hvis du har slettet noget ved en fejltagelse og skal gendanne det (hvilket du kan bede om ved at kontakte kundesupport). I det omfang det er tilladt ved lov, vil vi slette dine data permanent, hvis du ønsker at annullere din konto. Hvis dine data imidlertid er blevet offentligt tilgængelige tidligere via et offentligt link, er ekstra kopier af dine data måske tilgængelige på internettet, selv efter din konto er blevet slettet.
  • Annuller din konto. Kontakt kundesupport for at annullere og slette din konto. Hvis du sletter din konto, vil det medføre, at alle spørgeundersøgelsesdata på kontoen bliver slettet fra vores systemer permanent inden for en rimelig tidsperiode, som tilladt ved lov, og din adgang til andre tjenester, der kræver en SurveyMonkey-konto, bliver deaktiveret. Vi reagerer på en sådan anmodning, samt eventuelt passende anmodning om adgang til at rette, opdatere eller slette dine personlige oplysninger inden for den iflg. loven specificerede tidsfrist, (hvis relevant) eller uden unødig forsinkelse. Vi vil straks opfylde anmodninger om at slette persondata, medmindre begæringen ikke er teknisk mulig eller sådanne data skal bevares i henhold til lovgivning (i hvilket tilfælde vi vil blokere adgang til sådanne data, hvis loven kræver det).
  Hvor længe beholder vi dine data? Vi opbevarer generelt dine data, så længe du har en konto hos os, eller for at opfylde vores juridiske forpligtelser, løse stridigheder eller håndhæve vores aftaler. Data, der er slettet fra vores servere, kan forblive som ekstra kopier på offsite backupmedie i op til ca. 12 måneder bagefter. Vi beskriver vores fastholdelsespraksis mere detaljeret i denne Ofte stillede spørgsmål
 5. Sikkerhed, cookies og andre vigtige oplysninger.
  Ændringer i denne fortrolighedspolitik. Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid, men hvis vi gør det, vil vi underrette dig ved at offentliggøre ændringerne på denne website. Hvis vi fastlægger, at ændringerne er væsentlige, vil vi give dig yderligere, fremtrædende meddelelse, som passende under de givne omstændigheder, såsom via e-mail eller på anden tydelig måde, som er rimeligt udviklet til at meddele dig. Hvis du, efter at være blevet informeret om disse ændringer, ikke opsiger dit abonnement og fortsætter med at bruge vores tjenester udover den forudgående varselsperiode, vil du blive anset for udtrykkeligt at have givet samtykke til ændringerne i vores fortrolighedspolitik. Hvis du ikke er indforstået med vilkårene i denne fortrolighedspolitik eller enhver opdateret fortrolighedspolitik, kan du lukke din konto til enhver tid.
  • Sikkerhed. Detaljer om SurveyMonkeys sikkerhedspraksis er tilgængelige i vores Sikkerhederklæring Vi lægger vægt på at håndtere dine personlige oplysninger og data med integritet og omhu. Men uanset den sikkerhedsbeskyttelse og de forholdsregler, vi tager, er der altid en risiko for, at dine personlige data kan ses og benyttes af uautoriserede tredjeparter som følge af indsamling og videregivelse af dine data via internettet. Hvis du har spørgsmål om sikkerheden af dine personlige oplysninger, skal du kontakte kundesupport.
  • Placeringer af data. Vores servere er baseret i USA, så dine personlige oplysninger bliver opbevaret og behandlet af os i USA. Dine personlige oplysninger kan også blive behandlet i, eller overført til, lande, i hvilke lande SurveyMonkeys datterselskaber og kontorer er placeret, og hvor vores tjenesteudbydere er placeret eller har servere. Du kan se, hvor vores kontorer er placeret på siden Kontorer.
  • Cookies. Vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies og lignende teknologier på vores websites. Cookies er små datafiler, som vi gemmer på den enhed, du bruger til at få adgang til vores tjenester, så vi kan genkende tilbagevendende brugere. Hver cookie udløber efter et bestemt stykke tid, afhængigt af hvad vi bruger den til. Vi bruger cookies og lignende teknologier af flere årsager:
   • For at gøre vores website mere brugervenlig. Hvis du bruger funktionen “Husk mig”, når du logger ind på din konto, kan vi gemme dit brugernavn i en cookie for at gøre det hurtigere for dig at logge på, når du vender tilbage til SurveyMonkey.
   • Af sikkerhedsmæssige årsager. Vi bruger cookies til at autentificere din identitet, f.eks. for at bekræfte, hvorvidt du i øjeblikket er logget ind i SurveyMonkey.
   • For at give dig brugertilpasset indhold. Vi kan gemme brugerpræferencer, såsom dit standardsprog i cookies for at tilpasse det indhold, du ser. Vi bruger også cookies til at sikre, at brugerne ikke kan deltage i visse spørgeundersøgelser igen, som de allerede har gennemført.
   • For at forbedre vores tjenester. Vi bruger cookies til at registrere din brug af vores websites og registrere henvisningsdata, samt til lejlighedsvis at vise dig forskellige versioner af indhold. Disse oplysninger hjælper os med at udvikle og forbedre vores tjenester og optimere indholdet, som vises til brugerne.
   • At reklamere til dig. Vi eller vores tjenesteudbydere og andre tredjeparter, vi arbejder med, kan placere cookies, når du besøger vores website og andre websites, eller når du åbner e-mails, som vi sender dig, for at give dig mere skræddersyet markedsføring (om vores tjenester eller andre tjenester), og til at evaluere, hvorvidt dette indhold er nyttigt eller effektivt. Vi kan f.eks. vurdere, hvilke annoncer der klikkes på oftest, og hvorvidt disse klik får brugere til at bruge vores værktøjer, funktioner og tjenester. Hvis du ikke ønsker at modtage reklamer, der er skræddersyet til dig baseret på din anonyme online aktivitet, kan du altid “fravælge” mange af de firmaer, der er involveret i sådan skræddersyning ved at gå til http://www.aboutads.info. Fravalg på denne måde betyder ikke, at du ikke vil modtage annoncer; det betyder blot, at du ikke vil modtage reklamer fra de firmaer, der er blevet skræddersyet til dig, baseret på dine aktiviteter og udledte præferencer.
   • Google Analytics. Udover ovenstående har vi på vores websites og i andre tjenester implementeret visse Google Analytics-funktioner, der understøtter visning af reklamer, herunder re-targeting. Besøgende på vores websites kan fravælge visse former af Google Analytics tracking, tilpasse Google Display Network-annoncer via Google Ad Preferences Manager og lære mere om hvordan Google leverer annoncer ved at se Customer Ads Help Center. Hvis du ikke ønsker at deltage i Google Analytics, kan du også downloade Google Analytics opt-out browser add-on.
  • Klik her for flere oplysninger om vores cookies. Vi tror ikke cookies er skadelige, men du kan stadig vælge at fjerne eller deaktivere cookies via din browser. Se dokumentationen for din browsers konfiguration for at lære, hvordan du gør dette. Bemærk, at dette kan have en negativ indflydelse på din evne til at bruge vores tjenester. Aktivering af cookies sikrer en mere behagelig oplevelse, når du bruger vores websites. Klik her for at administrere flash-cookies. Når du bruger vores websites og accepterer denne fortrolighedspolitik, giver du samtykke til brugen af cookies som beskrevet i denne politik.
  • Blogs og fora. Vores websites tilbyder måske offentligt tilgængelige blogs og fora. Du skal være opmærksom på, at alle oplysninger, du indsender i disse områder, muligvis læses, indsamles og anvendes af andre brugere, der har adgang til dem. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle personlige oplysninger, du vælger at indsende i disse områder af vores site. Du kan anmode om fjernelse af dine personlige oplysninger fra vores blog eller community-forum ved at kontakte kundesupport. I visse tilfælde er vi måske ikke i stand til at opfylde din forespørgsel, og vi vil lade dig vide hvorfor. Kommentarsystemer på vores blogs administreres af et tredjepartsprogram, der kan kræve, at du registrerer dig for at skrive en kommentar. Læs programmets fortrolighedspolitik for at lære, hvordan tredjeparten bruger dine oplysninger.
  • Online tracking. Vi behandler og efterkommer i øjeblikket ikke nogen webbrowsers “spor ikke”-signal eller anden lignende mekanisme, der angiver en anmodning om at deaktivere online sporing af individuelle brugere, der besøger vores websites, eller bruger vores tjenester (medmindre andet er angivet i tjenestespecifikke oplysninger om fortrolighed).
  • Børns sikkerhed og COPPA. Vores tjenester er ikke beregnet til og har ikke tilladelelse til at blive benyttet af personer under 13. SurveyMonkey indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under 13 eller lader dem registrere. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra en sådan person, kan vi slette disse oplysninger uden forudgående varsel. Kontakt kundesupport, hvis du har grund til at tro, at dette er sket.
  • Kontrol af engelsk version. Ikke engelske oversættelser af denne fortrolighedspolitik er af vejledende karakter. I tilfælde af tvivl eller uoverensstemmelse mellem oversættelser, er den engelske version gældende.
 6. Yderligere oplysninger for EU-brugere

  SurveyMonkey leverer nogen af sine tjenester til slutbrugere i EU gennem SurveyMonkey Europa UC, beliggende på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.

  • “Personlige data”. For brugere i EU, er henvisninger til “personlige oplysninger” i denne politik svarende til, hvad der almindeligvis omtales som “personoplysninger” i EU.
  • Om IP-adresser. Vores servere registrerer indkommende IP-adresser på besøgende på vores hjemmesider (uanset om den besøgende har en SurveyMonkey-konto) og gemmer IP-adresser i logfiler. Vi bruger disse logfiler til formål såsom systemadministration og vedligeholdelse, registrering, tracking henvisende websites, udledning af din lokalitet og sikkerhedsmæssige formål (f.eks. kontrol af misbrug, spam og DDOS-angreb). Vi gemmer også IP-adresser sammen med visse handlinger, du foretager på vores system. IP-adresser er kun forbundet med besvarelser på spørgeundersøgelser, hvis ophavsmænd til spørgeundersøgelser har konfigureret en spørgeundersøgelse med henblik på at indsamle IP-adresser. Ved at acceptere denne fortrolighedspolitik giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at SurveyMonkey bruger din IP-adresse til ovenstående formål. Hvis du ønsker at framelde dig ovenstående tilladelse til at bruge din IP-adresse, skal du annullere din konto (hvis du har en) eller ikke reagere på en undersøgelse, hvis du anmodes herom.
  • Dataansvarlig. SurveyMonkey Europa UC, hvis kontaktoplysninger er angivet herover, er den dataansvarlige for registrering, fakturering og andre oplysninger, som vi indsamler fra brugerne i EU. Den dataansvarlige for spørgeundersøgelsesdata er ophavsmanden til spørgeundersøgelsen. Ophavsmanden til spørgeundersøgelsen bestemmer, hvordan deres spørgsmål og besvarelser til spørgeundersøgelsen anvendes og offentliggøres. SurveyMonkey behandler kun disse data i overensstemmelse med instruktionerne og rettighederne (inkl. dem, der er anført i denne fortrolighedspolitik), som er valgt af ophavsmanden til spørgeundersøgelsen, når de opretter og administrerer deres undersøgelse.
  • Adgang til og rettelse af dine personlige data. Du har ret til at få adgang til og rette dine personlige oplysninger, som SurveyMonkey har om dig. Denne ret kan udøves ved at gå til din kontos side Min konto eller ved at kontakte kundesupport.
  • Dine ansvar. Når du bruger vores tjenester, accepterer du at overholde gældende krav om databeskyttelse, når vi indsamler og bruger dine spørgeundersøgelsesdata, såsom krav til at informere respondenter om de specifikke anvendelser og offentliggørelse af deres data.
  Samtykke Ved at klikke på “Jeg accepterer” eller andre knapper, som angiver din accept af denne fortrolighedspolitik, giver du udtrykkeligt samtykke til følgende:
  • Du giver samtykke til indsamling, brug, videregivelse og behandling af dine personlige oplysninger som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, herunder vores procedurer vedrørende cookies, IP-adresser og logfiler.
  • Vores servere er baseret i USA, så dine personlige data bliver primært behandlet af os i USA. Du giver dit samtykke til overførsel og behandling af dine personlige oplysninger i USA af SurveyMonkey Inc. og i de datalokaliteter, der er anført i afsnit 5 af vores forskellige samarbejdspartnere og serviceudbydere.
  • Du accepterer og indvilliger i, at vi kan overføre dine data til databehandlere beliggende i lande, inkl. USA, der ikke har lovgivning om databeskyttelse, som tilbyder den samme grad af beskyttelse, der eksisterer i landene i Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde. Dit samtykke er frivilligt, og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at framelde dig når som helst. Bemærk, at hvis du framelder dig, er vi muligvis ikke længere i stand til at tilbyde dig vores tjenester.
  • Du giver os samtykke til at dele dine personlige oplysninger med relevante personer, som arbejder for serviceudbydere, der hjælper os med at levere vores tjenester.
  • Hvis du har slået cookies til i din browser, giver du samtidig dit samtykke til brugen af cookies som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Japanese users
  • You agree that you are responsible for notifying the respondents of surveys that you create using our services about how SurveyMonkey may use the respondents’ survey responses and personal data as described in this privacy policy and obtaining prior consent from respondents to disclose their personal data to SurveyMonkey.
 9. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 10. Additional information for Australian users
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.
FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR SPØRGEUNDERSØGELSENS RESPONDENTER
 1. Hvilke oplysninger indsamler SurveyMonkey?

  Når du besvarer spørgeundersøgelser, hvor SurveyMonkey er vært, indsamler vi, på vegne af og iflg. instruktioner (inkl. de, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik) fra ophavsmænd til spørgeundersøgelser, oplysninger om dig og din brug af vores tjenester fra forskellige kilder. Disse er anført nedenfor. Afsnittene herefter beskriver, hvad vi gør med denne information.

  Information, som vi indsamler direkte fra dig

  • Besvarelser på spørgeundersøgelser. Vi indsamler og opbevarer de besvarelser på spørgeundersøgelser, som du indsender. Ophavsmanden til spørgeundersøgelsen er ansvarlig for disse data og administrerer dem. En spørgeundersøgelse beder dig måske om at give personlige oplysninger eller data. Hvis du har spørgsmål om en spørgeundersøgelse, som du deltager i, skal du kontakte ophavsmanden til spørgeundersøgelsen direkte, da SurveyMonkey er ikke ansvarlig for indholdet af den pågældende spørgeundersøgelse. Ophavsmanden til spørgeundersøgelsen er for det meste den samme person, som inviterede dig til at deltage i spørgeundersøgelsen, og de har til tider deres egen fortrolighedspolitik.
  Er dine besvarelser på spørgeundersøgelsen anonyme? Du skal spørge ophavsmanden til spørgeundersøgelsen om det, da det afhænger af, hvordan de har valgt at konfigurere undersøgelsen. Vi giver instruktioner i, hvordan en ophavsmand til spørgeundersøgelsen kan sikre, at de indsamler besvarelserne anonymt. Men selvom ophavsmanden til spørgeundersøgelsen har fulgt disse trin, kan specifikke spørgsmål i spørgeundersøgelsen stadig bede dig om dine personlige oplysninger eller data, som kan bruges til at identificere dig.

  Information, vi indsamler om dig fra andre kilder

  • Brugsdata. Vi indsamler brugsdata om dig, når du har udvekslinger med vores tjenester. Dette kan omfatte hvilke websider du besøger, hvad du klikker på, hvornår du udførte disse handlinger, osv. Desuden, som med de fleste websites i dag, gemmer vores webservere logfiler, der registrerer data hver gang en enhed tager adgang til de pågældende servere. Logfilerne indeholder data om arten af hver adgang, herunder oprindelige IP-adresser, internetudbydere, hvilke filer blev vist på vores site (f.eks. HTML-sider, grafik osv.), operativsystemversioner og tidsstempler. Bemærk, at vi ikke forbinder dette dataforbrug med din besvarelse.
  • Enhedsdata. Vi indsamler data fra enheden og det program, du bruger til at få adgang til vores tjenester, såsom IP-adresse, operativsystemversion, enhedstype, system og ydeevne, samt browsertype. Vi kan også udlede den geografiske placering ud fra din IP-adresse. Din IP-adresse vil blive knyttet til dine besvarelser på spørgeundersøgelsen, medmindre ophavsmanden har deaktiveret indsamling af IP-adresse for den spørgeundersøgelse, som du besvarer.
  • Henvisningsdata. Vi opbevarer oplysninger om den kilde, der henviste dig til en spørgeundersøgelse (f.eks. et link på en website eller i en e-mail).
  • Oplysninger fra sidetags. Vi bruger tredjeparts trackingtjenester, som benytter cookies og sidetags (også kaldt web-beacons) til at indsamle aggregerede og anonymiserede data om besøgende på vores websites. Disse data omfatter brugs- og brugerstatistikker.
  • Din e-mailadresse. Hvis ophavsmanden til spørgeundersøgelsen bruger en Indsamling via e-mailinvitation til at sende dig en e-mailinvitation til en spørgeundersøgelse, indsamler vi din e-mailadresse, når ophavsmanden til spørgeundersøgelsen giver den til til os. Vi bruger ikke dette til at sende dig e-mails, undtagen på foranledning af ophavsmanden til spørgeundersøgelsen. De e-mails, som vi sender på vegne af en ophavsmand til spørgeundersøgelsen, ser ud til at komme fra e-mailadressen tilhørende den pågældende ophavsmand til spørgeundersøgelsen. Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet af en ophavsmand til spørgeundersøgelsen, bedes du kontakte ophavsmanden til spørgeundersøgelsen direkte.
  Levering af besvarelser på spørgeundersøgelser er frivillig. Husk, at du altid kan vælge ikke at give et svar på en aktuel spørgeundersøgelse (især de, der anmoder om dine personlige oplysninger eller data). Men det vil imidlertid til tider forhindre dig i at fuldføre en spørgeundersøgelse, hvis ophavsmænd til spørgeundersøgelsen har markeret, at det pågældende spørgsmål kræver et svar.
 2. Hvordan bruger SurveyMonkey de oplysninger, der bliver indsamlet?
  Dine besvarelser på spørgeundersøgelsen ejes og administreres af ophavsmanden til spørgeundersøgelsen, og vi behandler disse oplysninger som private for ophavsmanden til spørgeundersøgelsen, undtagen hvis ophavsmanden til spørgeundersøgelsen har gjort spørgsmålene og besvarelserne tilgængelige via et offentligt link. Kontakt skaberen af spørgeundersøgelsen direkte for at forstå, hvordan de vil bruge dine besvarelser på spørgeundersøgelsen. Visse ophavsmænd til spørgeundersøgelser kan forsyne dig med en fortrolighedspolitik eller bemærkning på det tidspunkt, hvor du deltager i deres spørgeundersøgelse, og vi opfordrer dig til at læse den, for at forstå, hvordan ophavsmanden til spørgeundersøgelsen vil håndtere dine besvarelser.Se ophavsmand til spørgeundersøgelse-version i denne fortrolighedspolitik for at forstå, hvordan SurveyMonkey håndterer besvarelser på undersøgelsen. SurveyMonkey sælger ikke besvarelser på spørgeundersøgelser til tredjeparter uden tilladelse fra ophavsmanden til spørgeundersøgelsen, og vi bruger ingen indsamlede kontaktoplysninger fra vores kunders spørgeundersøgelser til at kontakte respondenter af spørgeundersøgelsen.

  Vi bruger også de oplysninger, vi indsamler fra dig (herunder data om brug, enhedsdata, henvisningsdata og oplysninger fra sidetags) til at administrere og forbedre vores tjenester, til forskningsformål og til forskellige formål, der er beskrevet i fortrolighedspolitikken for versionen til ophavsmanden af spørgeundersøgelsen.

 3. Med hvem deler eller videregiver vi dine oplysninger?
  SurveyMonkey sælger ikke dine besvarelser på undersøgelsen, medmindre du udtrykkeligt giver os tilladelse! Vi vil kun dele dine besvarelser på spørgeundersøgelser med tredjeparter som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

  Vi offentliggør:

  • Dine besvarelser på spørgeundersøgelser til ophavsmænd til spørgeundersøgelser. Vi afholder spørgeundersøgelser for ophavsmænd til spørgeundersøgelser, men de er virkelig spørgeundersøgelsesdataenes primære kurator. Alt, du udtrykkeligt oplyser i dine besvarelser på spørgeundersøgelser bliver naturligvis leveret til dem. Kontakt ophavsmanden til spørgeundersøgelsen direkte for at forstå hvordan de muligvis deler dine besvarelser på undersøgelsen. Se versionen til ophavsmanden af spørgeundersøgelsen af denne fortrolighedspolitik for at forstå, hvad SurveyMonkey fortæller ophavsmænd til spørgeundersøgelser ang. hvordan vi håndterer besvarelser på spørgeundersøgelser, og til hvem SurveyMonkey måske videregiver besvarelser på spørgeundersøgelser.
 4. Hvad er dine rettigheder til dine oplysninger?
  • Kontakt ophavsmanden til spørgeundersøgelsen for at få adgang til og rette dine besvarelser og personlige oplysninger. Fordi vi indsamler besvarelser på spørgeundersøgelser på vegne af ophavsmænd til spørgeundersøgelser, skal du kontakte ophavsmanden til spørgeundersøgelsen, hvis du har spørgsmål om spørgeundersøgelsen, eller hvis du ønsker at få adgang til, opdatere eller slette noget i dine besvarelser. Vi tilbyder ophavsmænd til spørgeundersøgelser værktøjer til at bevare de besvarelser, de indsamler gennem deres spørgeundersøgelser. Du kan anmode om adgang til og rettelse af de personlige oplysninger, vi har om dig ved at kontakte kundesupport, men i de fleste tilfælde kan SurveyMonkey ikke give dig denne adgang, da besvarelser på spørgeundersøgelser er fortrolig information tilhørende ophavsmanden til spørgeundersøgelsen (undtagen hvis ophavsmanden til spørgeundersøgelsen har gjort spørgsmålene og besvarelserne tilgængelige via et offentligt link) og at give dig adgang kan have en urimelig indflydelse på andre individers privatliv. Vi vil besvare din anmodning om adgang eller rettelse inden for en rimelig periode og, hvor det er rimeligt og praktisk muligt, vil vi give dig adgang til dine personlige oplysninger på den måde, som du har bedt om det.
  • Fravælg modtagelse af spørgeundersøgelser. Du kan fravælge at modtage e-mailinvitationer til spørgeundersøgelser, der sendes af ophavsmænd til spørgeundersøgelser via SurveyMonkey.
 5. Sikkerhed, cookies og andre vigtige oplysninger.
  Ændringer i denne fortrolighedspolitik. Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik til enhver tid, men hvis vi gør det, vil vi underrette dig ved at offentliggøre ændringerne på denne website. Hvis vi fastlægger, at ændringerne er væsentlige, vil vi give dig yderligere, fremtrædende meddelelse, som passende under de givne omstændigheder, såsom via e-mail eller på anden tydelig måde, som er rimeligt udviklet til at meddele dig. Hvis du, efter at være blevet informeret om ændringerne, og du fortsætter med at bruge vores tjenester udover den forudgående varselsperiode, vil du blive anset for udtrykkeligt at have givet samtykke til ændringerne i vores fortrolighedspolitik. Hvis du ikke er indforstået med vilkårene i denne fortrolighedspolitik eller enhver opdateret fortrolighedspolitik, kan du lukke din konto (hvis du har en) til enhver tid eller ikke svare på spørgeundersøgelser.
  • Sikkerhed. Detaljer om SurveyMonkeys sikkerhedspraksis er tilgængelige i vores Sikkerhederklæring Vi lægger vægt på at håndtere dine personlige oplysninger og data med integritet og omhu. Men uanset den sikkerhedsbeskyttelse og de forholdsregler, vi tager, er der altid en risiko for, at dine personlige data kan ses og benyttes af uautoriserede tredjeparter som følge af indsamling og videregivelse af dine data via internettet. Hvis du har spørgsmål om sikkerheden af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte kundesupport.
  • Placeringer af data. Vores servere er baseret i USA, så dine personlige oplysninger bliver opbevaret og behandlet af os i USA. Dine personlige oplysninger kan også blive behandlet i, eller overført til, lande, i hvilke lande SurveyMonkey datterselskaber og kontorer er placeret, og hvor vores tjenesteudbydere er placeret eller har tjenester. Du kan se, hvor vores kontorer er placeret på siden Kontorer.
  • Cookies. Vi og vores samarbejdspartnere bruger cookies og lignende teknologier på vores websites. Cookies er små datafiler, som vi gemmer på den enhed, du bruger til at få adgang til vores tjenester, så vi kan genkende tilbagevendende brugere. Hver cookie udløber efter et bestemt stykke tid, afhængigt af hvad vi bruger den til. Vi bruger cookies og lignende teknologier af flere årsager:
   • For at gøre vores website mere brugervenlig. Hvis du bruger funktionen “Husk mig”, når du logger ind på din konto, kan vi gemme dit brugernavn i en cookie for at gøre det hurtigere for dig at logge på, når du vender tilbage til SurveyMonkey.
   • Af sikkerhedsmæssige årsager. Vi bruger cookies til at autentificere din identitet, f.eks. for at bekræfte, hvorvidt du i øjeblikket er logget ind i SurveyMonkey.
   • For at give dig brugertilpasset indhold. Vi kan gemme brugerpræferencer, såsom dit standardsprog i cookies for at tilpasse det indhold, du ser. Vi bruger også cookies til at sikre, at brugerne ikke kan deltage i visse spørgeundersøgelser igen, som de allerede har gennemført.
   • For at forbedre vores tjenester. Vi bruger cookies til at registrere din brug af vores websites og registrere henvisningsdata, samt til lejlighedsvis at vise dig forskellige versioner af indhold. Disse oplysninger hjælper os med at udvikle og forbedre vores tjenester og optimere indholdet, som vises til brugerne.
   • Google Analytics. Udover ovenstående har vi på vores websites og i andre tjenester implementeret visse Google Analytics-funktioner, der understøtter visning af reklamer, herunder re-targeting. Besøgende på vores websites kan fravælge visse former for Google Analytics tracking, tilpasse Google Display Network-annoncer via Google Ad Preferences Manager og lære mere om hvordan Google leverer annoncer ved at se Customer Ads Help Center. Hvis du ikke ønsker at deltage i Google Analytics, kan du også downloade Google Analytics opt-out browser add-on.
  • Klik her for flere oplysninger om vores cookies. Vi tror ikke cookies er skadelige, men du kan stadig vælge at fjerne eller deaktivere cookies via din browser. Se dokumentationen for din browsers konfiguration for at lære, hvordan du gør dette. Bemærk, at dette kan have en negativ indflydelse på din evne til at bruge vores tjenester. Aktivering af cookies sikrer en mere behagelig oplevelse, når du bruger vores websites. Klik her for at administrere flash-cookies. Når du bruger vores websites og accepterer denne fortrolighedspolitik, giver du samtykke til brugen af cookies som beskrevet i denne politik.
  • Blogs og fora. Vores websites tilbyder måske offentligt tilgængelige blogs og fora. Du skal være opmærksom på, at alle oplysninger, du indsender i disse områder, muligvis læses, indsamles og anvendes af andre brugere, der har adgang til dem. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle personlige oplysninger, du vælger at indsende i disse områder af vores site. Du kan anmode om fjernelse af dine personlige oplysninger fra vores blog eller community-forum ved at kontakte kundesupport. I visse tilfælde er vi måske ikke i stand til at opfylde din forespørgsel, og vi vil lade dig vide hvorfor. Kommentarsystemer på vores blogs administreres af et tredjepartsprogram, der kan kræve, at du registrerer dig for at skrive en kommentar. Læs programmets fortrolighedspolitik for at lære, hvordan tredjeparten bruger dine oplysninger.
  • Online tracking. Vi behandler og efterkommer i øjeblikket ikke nogen webbrowsers “spor ikke”-signal eller anden lignende mekanisme, der angiver en anmodning om at deaktivere online sporing af individuelle brugere, der besøger vores websites, eller bruger vores tjenester (medmindre andet er angivet i tjenestespecifikke oplysninger om fortrolighed).
  • Funktioner til sociale medier Vores websites kan indeholde funktioner til sociale medier eller widgets, såsom Facebooks Synes godt om-knap. Brug af disse funktioner kan tillade dem at indsamle din IP-adresse, finde ud af, hvilken side du besøger på vores site, og indstille en cookie for at aktivere funktionen til at fungere korrekt. Dine udvekslinger med disse funktioner er underlagt fortrolighedspolitik fra tredjepart.
  • Mindreåriges sikkerhed og COPPA. Vores tjenester er ikke beregnet til og må ikke benyttes af mindreårige. “Mindreårige” er personer under myndighedsalderen på deres bopæl (eller under 13 i USA). SurveyMonkey indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra mindreårige eller lader dem registrere. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige data fra en mindreårig, kan vi slette disse oplysninger uden forudgående varsel. Kontakt kundesupport, hvis du har grund til at tro, at dette er sket.
  • Kontrol af engelsk version. Ikke engelske oversættelser af denne fortrolighedspolitik er af vejledende karakter. I tilfælde af tvivl eller uoverensstemmelse mellem oversættelser, er den engelske version gældende.
 6. Yderligere oplysninger for EU-brugere

  SurveyMonkey leverer nogen af sine tjenester til slutbrugere i EU gennem SurveyMonkey Europa UC, beliggende på 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Irland.

  • “Personlige data”. For brugere i EU, er henvisninger til “personlige oplysninger” i denne politik svarende til, hvad der almindeligvis omtales som “personoplysninger” i EU.
  • Om IP-adresser. Vores servere registrerer indkommende IP-adresser på besøgende på vores hjemmesider (uanset om den besøgende har en SurveyMonkey-konto) og gemmer IP-adresser i logfiler. Vi bruger disse logfiler til formål såsom systemadministration og vedligeholdelse, registrering, tracking henvisende websites, udledning af din lokalitet og sikkerhedsmæssige formål (f.eks. kontrol af misbrug, spam og DDOS-angreb). Vi gemmer også IP-adresser sammen med visse handlinger, du foretager på vores system. IP-adresser er kun forbundet med besvarelser på spørgeundersøgelser, hvis ophavsmænd til spørgeundersøgelser har konfigureret en spørgeundersøgelse med henblik på at indsamle IP-adresser. Ved at acceptere denne fortrolighedspolitik giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at SurveyMonkey bruger din IP-adresse til ovenstående formål. Hvis du ønsker at framelde dig ovenstående tilladelse til at bruge din IP-adresse, skal du annullere din konto (hvis du har en) eller ikke reagere på en undersøgelse, hvis du anmodes herom.
  • Dataansvarlig. SurveyMonkey Europa UC, hvis kontaktoplysninger er angivet herover, er den dataansvarlige for registrering, fakturering og andre oplysninger, som vi indsamler fra brugerne i EU. Den dataansvarlige for spørgeundersøgelsesdata er ophavsmanden til spørgeundersøgelsen. Ophavsmanden til spørgeundersøgelsen bestemmer, hvordan deres spørgsmål og besvarelser til spørgeundersøgelsen anvendes og offentliggøres. SurveyMonkey behandler kun disse data i overensstemmelse med instruktionerne og rettighederne (inkl. dem, der er anført i denne fortrolighedspolitik), som er valgt af ophavsmanden til spørgeundersøgelsen, når de opretter og administrerer deres undersøgelse.
  • Adgang til og rettelse af dine personlige data. Du har ret til at få adgang til og rette dine personlige oplysninger, som SurveyMonkey har om dig. Denne ret kan udøves ved at kontakte kundesupport.
  Samtykke Ved at klikke på “Jeg accepterer” eller andre knapper, som angiver din accept af denne fortrolighedspolitik, giver du udtrykkeligt samtykke til følgende:
  • Du giver samtykke til indsamling, brug, videregivelse og behandling af dine personlige oplysninger som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, herunder vores procedurer vedrørende cookies, IP-adresser og logfiler.
  • Vores servere er baseret i USA, så dine personlige data bliver primært behandlet af os i USA. Du giver dit samtykke til overførsel og behandling af dine personlige oplysninger i USA af SurveyMonkey Inc. og i de datalokaliteter, der er anført i afsnit 5 af vores forskellige samarbejdspartnere og serviceudbydere.
  • Du accepterer og indvilliger i, at vi kan overføre dine data til databehandlere beliggende i lande, inkl. USA, der ikke har lovgivning om databeskyttelse, som tilbyder den samme grad af beskyttelse, der eksisterer i landene i Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde. Dit samtykke er frivilligt, og du kan tilbagekalde dit samtykke ved at framelde dig når som helst. Bemærk, at hvis du framelder dig, er vi muligvis ikke længere i stand til at tilbyde dig vores tjenester.
  • Du giver os samtykke til at dele dine personlige oplysninger med relevante personer, som arbejder for serviceudbydere, der hjælper os med at levere vores tjenester.
  • Hvis du har slået cookies til i din browser, giver du samtidig dit samtykke til brugen af cookies som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 9. Additional information for Australian users
  • The personal information collected by us on behalf of a survey creator may include sensitive information. We will only use sensitive information for the purpose of storing and processing it on behalf of the survey creator. Sensitive information is defined in the Privacy Act 1988 (Cth) and includes information about you such as racial or ethnic origin, religious beliefs, political affiliation, sexual preferences and criminal records, as well as health and genetic information about you.
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.